ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 1. ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย ก.ค. - ก.ย.61
 2. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
 4. หมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
 5. ร่างประกาศเชิญชวนและประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาพิจารณ์
 6. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเจาะจง
 9. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 10. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 11. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 12. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 13. ยกเลิกการประกวดการจ้าง
 14. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการ กรณีทดแทนโดยวิธีเจาะจง
 15. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษ์ณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ
 16. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิด บัตรเดบิด หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพทร์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
บทความ
คู่มือ
แผ่นพับ ประชาสัมพันธิ์
 1. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หน้า)
 2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หลัง)
 3. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หน้า)
 4. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หลัง)
 5. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หน้า)
 6. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หลัง)
 7. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หน้า)
 8. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หลัง)
 9. หน้าที่นายประกันในคดีอาญ(หน้า)
 10. หน้าที่นายประกันในคดีอาญา(หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

         เมื่อวันที่ 10 และ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้จัด โครงการ “Look forward for my life” (มองไปข้างหน้าสำหรับชีวิตฉัน) ในส่วนของโครงการระดับที่ 1 “Backpacker”โดยมี นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส และนางศุภาสินี  ศาสตรวาหา ผู้พิพากษาสมทบประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และทบทวนการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
ตจ.130/61
ครบกำหนดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.132/61
ครบกำหนดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.89/61
นัดสืบพยานผู้เสียหายและพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.