ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 1. ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย ก.ค. - ก.ย.61
 2. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
 4. หมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
 5. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเจาะจง
 8. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 9. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 10. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
 11. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 12. ยกเลิกการประกวดการจ้าง
บทความ
คู่มือ
แผ่นพับ ประชาสัมพันธิ์
 1. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หน้า)
 2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หลัง)
 3. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หน้า)
 4. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หลัง)
 5. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หน้า)
 6. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หลัง)
 7. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หน้า)
 8. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หลัง)
 9. หน้าที่นายประกันในคดีอาญ(หน้า)
 10. หน้าที่นายประกันในคดีอาญา(หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชุมโดยมีนายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส คณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการประจำสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมปรึกษาเรื่องการดำเนินงานตาม โครงการ “Look forward for my life” (มองไปข้างหน้าสำหรับชีวิตฉัน) ในส่วนของโครงการย่อยของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี เสริมสร้างความรู้และความมั่นใจในการสร้างอนาคตที่สดใสด้วยการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านข่าว