ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

22

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ นายศุภกฤษฎิ์ สามิบัติ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 3  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อ่านข่าว

ประกาศ
  ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
 3. หมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
 4. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 5. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 6. การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 7. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

บทความ
  การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
 1. สัญญาประนีประนอมยอมความ

 2. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
 3. กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการฟ้องหย่าก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้จากชู้

 4. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
 5. การหมั้น

 6. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
 7. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

 8. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
 9. การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรย้อนหลัง

 10. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 11. เมื่อสามีมีกิ๊ก

 12. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 13. การจดทะเบียนรับรองบุตร

 14. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
 15. ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน

 16. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 17. หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตามกฎหมายอิสลาม

 18. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 19. สิทธิการเลี้ยงดูบุตร

 20. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 21. สิทธิเรียกค่าเลี้ยง

 22. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 23. ทรัยพ์สินระหว่างสามีภริยา สินสมรส

 24. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
 25. ความสามารถใน การทำนิติกรรม

 26. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 27. การรับรองบุตรนอกสมรส เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ของบิดา

 28. การเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเว็บไซต์ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 29. เหตุแห่งการฟ้องหย่า

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.90/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)