ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
 1. เปิดให้บริการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
 3. หมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
 4. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเจาะจง
 7. ตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 8. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 9. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
บทความ
คู่มือ
แผ่นพับ ประชาสัมพันธิ์
 1. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หน้า)
 2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน(หลัง)
 3. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หน้า)
 4. การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย(หลัง)
 5. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หน้า)
 6. การขอปล่อยตัวชัวคราวต่อศาล(หลัง)
 7. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หน้า)
 8. ประกันตัวง่ายนิดเดี่ยว(หลัง)
 9. หน้าที่นายประกันในคดีอาญ(หน้า)
 10. หน้าที่นายประกันในคดีอาญา(หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

48

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการ “รอบรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว” ขึ้น โดยการจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR)” ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาลกับประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม โดยมี นายพันธ์ บุญช่วย นิติกรชำนาญการ และนายภัทรศักดิ์ มะเดื่อ นิติกรประจำกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 อำเภอเมืองนราธิวาส    จังหวัดนราธิวาส
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.31/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.81/60
พบผู้ให้คำปรึกษา
เวลา 9.00 น.
อ.84/60
พบผู้พิพากษาสมทบ
เวลา 9.00 น.
อ.96/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.