ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

โครงการ ดอกไม้จันทน์สู่ดอกดาวเรืองจากใจถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

โครงการ ดอกไม้จันทน์สู่ดอกดาวเรืองจากใจถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา  นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "ดอกไม้จันทน์สู่ดอกดาวเรืองจากใจถวายในหลวง รัชกาลที่ 9" เพื่อร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,099  ดอก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


เอกสารแนบ