ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

โครงการ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด

โครงการ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด ขึ้น เพื่อจัดการอบรมให้แก่บุคลากรของศาลได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รู้วิธีการสังเกตวัตถุต้องสงสัย และการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขั้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะวิทยากรจากหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ดังกล่าวในการนี้มี นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ บุคลากรศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


เอกสารแนบ