ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า เนื่องในวันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า เนื่องในวันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศาลจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าเนื่องในวันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดารุลอีมาน (บ้านยะกัง 3) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มี นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส  นายอาคม สิงหเดชา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  นายฮัมการ์ มะวิง ดะโต๊ะยุติธรรม ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ  เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนราธิวาสและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ