ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมงานพิธี วันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยการจัดพิธีทางศาสนาพุทธ ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ