ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.  2560
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศาลจังหวัดนราธิวาสจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 และจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันรพีและศาลยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนให้ความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะอาจารย์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ในการนี้ ได้มีการคัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 ทีม คือ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนดารุสสาลาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  และโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


เอกสารแนบ