ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางนุชนภางค์  ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายเพิ่มพร ดำรงเกียรติ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาส ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส


เอกสารแนบ