ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2560  นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศาลได้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เอกสารแนบ