ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Juvenile and Family Court - Thailand Tel.0 7351 5067 Fax.0 7351 5069 E-Mail : nrtjc@coj.go.th

การประชุมถ่ายทอดสัญญานภาพและเสียง เพื่อรับทราบนโยบายเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

การประชุมถ่ายทอดสัญญานภาพและเสียง เพื่อรับทราบนโยบายเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสัญญานภาพและเสียงของทุกศาลทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานของ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมี นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นายอุทัย สุวรรณลี ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส          เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยนำนโยบายประธานศาลฎีกา เพิ่มอำนาจผู้อำนวยการ บริหารวงเงินงบประมาณ สร้างความก้าวหน้าของสายงาน และให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่นในการทำงานให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  


เอกสารแนบ